AANVRAGEN

Door het invullen van onderstaande gegevens kunt u een aanvraag voor financiële ondersteuning of sponsoring indienen bij ons bestuur.                 Alleen deze digitale aanvragen worden door ons in behandeling genomen.

Uw aanvraag zal zeer discreet worden behandeld, maar moet aan alle door ons gestelde voorwaarden worden voldaan.                                           Afwijzingen kunnen geschieden zonder opgaaf van redenen, doch worden altijd voorzien van een standaard antwoord.

Aanvragen die zijn ingediend vóór 30 juni van elk jaar worden nog meegenomen in dat betreffende jaar ter beoordeling door ons bestuur.

NOTE : Alleen volledig ingevulde aanvragen, ondersteund met financiële verslagen worden in behandeling genomen en beoordeeld!

  Naam van uw organisatie ( verplicht veld).............

  Naam van contactpersoon (verplicht veld)............

  Uw email adres (verplicht veld)...............................

  AANVRAAG VOORWAARDE:

  Bent u een ANBI organisatie (ja/nee) .....................
  Heeft u een financieel jaarverslag? ........................

  Upload uw PDF bestand

  Beschrijf in korte woorden de ideële doelstelling van uw organisatie

  Aanvullende informatie ter ondersteuning van uw aanvraag aan ons