AKTUEEL

2019 :

Wij hebben de jaarlijkse vergadering op 20-11-2019 gehouden met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Daarna hebben we onder het genot van een heerlijke koffie met speculaas de agendapunten uitvoerig besproken, bediscussieerd en na goedkeuring genotuleerd en gearchiveerd.

Na de financiële overzichten te hebben beoordeeld hebben we het jaarlijkse doel c.q. de ANBI Instelling gekozen uit het door de bestuursleden voorgedragen aanbod, een en ander zoals het  beleidsplan heeft voorgeschreven. De gekozen doelen (twee ex aequo) worden aangeschreven.

De vergadering werd beëindigt met het plannen van een volgende vergadering in 2020 en het heffen van een glas wijn vergezeld van de aloude uitspraak van wijlen Ome Jan “met een snippertje toe”.

Uw voorzitter

2018 :

Naar volle tevredenheid hebben wij de jaarlijkse vergadering op 26-10-2018 afgerond. De lopende zaken die op de agenda stonden zijn uitvoerig besproken en na goedkeuring genotuleerd en gearchiveerd. Vanwege het 10-jarig bestaan van onze Stichting hebben wij bij dit moment even stil gestaan. Na het bedanken van de bestuursleden voor hun belangeloze inzet werd er door de voorzitter een presentje overhandigd, met inscriptie “Bedankt voor uw jarenlange inzet“.

Na de financiële overzichten te hebben beoordeeld hebben we het jaarlijkse doel c.q. de ANBI Instelling gekozen uit het door de bestuursleden voorgedragen aanbod, een en ander zoals het  beleidsplan heeft voorgeschreven. Hierna hebben wij onze penningmeester opdracht gegeven het door de bestuursleden in deze vergadering bepaalde bedrag uit te betalen, na eerst de betreffende ANBI Instelling daarvan schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte te stellen.

De vergadering werd beëindigt met het heffen van een glas wijn vergezeld van de aloude uitspraak van wijlen Ome Jan “met een snippertje toe”.

Uw voorzitter

2017 :

Naar volle tevredenheid hebben wij de jaarlijkse vergadering op 15-11-2017 afgerond. De lopende zaken die op de agenda stonden zijn uitvoerig besproken en na goedkeuring genotuleerd en gearchiveerd. Na het behandelen van de ingekomen en uitgaande stukken werd het beleidsplan getoetst, waarna een voorstel tot een kleine revisie werd aangenomen.

Na de financiële overzichten te hebben beoordeeld hebben we het jaarlijkse doel c.q. de ANBI Instelling gekozen uit het door de bestuursleden voorgedragen aanbod. Hierna hebben wij onze penningmeester opdracht gegeven het door de bestuursleden in deze vergadering bepaalde bedrag uit te betalen, na eerst de betreffende ANBI Instelling daarvan schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte te stellen.

Na het vaststellen van een datum voor een volgende vergadering werd om 10:45 uur de vergadering beëindigd met het heffen van een glas wijn vergezeld van de aloude uitspraak van wijlen Ome Jan “met een snippertje toe”.

Uw voorzitter